wz
Česká republika

Hlavní město Praha

Podsekce této stránky:
Úvodní - Základní údaje o ČR
Mapa kraje
Základní údaje
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo
Hospodářství
Zdroje informací
Přílohy

Zpět na začátek Mapa kraje

Kliknutím na mapu se můžete přesunout do dalšího kraje.

KARLOVARSKÝ KRAJÚSTECKÝ KRAJPLZEŇSKÝ KRAJHLAVNÍ MĚSTO PRAHASTŘEDOČESKÝ KRAJJIHOČESKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAKRÁLOVEHRADECKÝ KRAJPARDUBICKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zpět na začátek Základní údaje

rozloha: 496 km2 (0,6% území republiky)
počet obyvatel (pořadí v ČR): 1 160 118 obyvatel
hustota osídlení (pořadí v ČR): 2 392 obyvatel/km2
krajské město (počet obyvatel): Praha (1 160 118 obyvatel)
nejvyšší bod: vrch Teleček u Zličína (399 m n.m.)
nejnižší bod: hladina Vltavy na severním okraji města v Suchdole (177 m n.m.)
oficiální internetová adresa kraje:
http://www.praha-mesto.cz/

Zpět na začátek Přírodní podmínky

povrch: střední části České vysočiny, převážně v oblasti Poberounské soustavy; menší část na severovýchodě je součástí České tabule. Dnešní ráz reliéfu města ovlivnila v prvé řadě erozní a akumulační činnost Vltavy, po jejichž obou březích se Praha rozkládá.

podnebí: teplé a suché (průměr srážek je 526 mm), ovzduší silně znečištěno (průmyslové a dopravní exhalace), meteorologické pracoviště Klementinum

vodstvo: Vltava a Berounka, dále se na území Prahy nachází 99 drobných vodních toků o celkové délce 337,8 km, z nichž nejvýznamnější je z pražských potoků: Rokytka, Botič, Šárecký potok, Dalejský potok, Kunratický potok a Motolský potok. A dále přes 100 vodních děl (rybníků a nádrží).

ochrana přírody: čtyři státní přírodní rezervace (Prokopské údolí, Radotínské údolí, Roztocký háj, Satalická bažantnice), dvě chráněné přírodní památky (Petřínské skály, Královská obora)

Zpět na začátek Obyvatelstvo

Praha měla k 30. 9. 2006 1 186 618 obyvatel (údaje ČSÚ). Kvůli práci do ní dojíždí kolem 300 000 lidí, převážně ze Středočeského kraje. Od poloviny 90. let výrazně posilují národnostní menšiny. V Praze podle odhadů žije trvale nebo přechodně asi 50 000 Slováků, 50 000 Ukrajinců, dalších 20 000 lidí z bývalého SSSR (především Rusové a Bělorusové), 10 000 Jugoslávců (především Srbové a Chorvati) a 15 000 Vietnamců. Ve městě je několik romských komunit. Praha má vysokou míru počtu přistěhovalých i počtu vystěhovalých. Mezi přistěhovalými je výrazně vysoký podíl cizinců. Pražané se vystěhovávají nejvíce do Středočeského kraje, konkrétně okresů Praha-východ a Praha-západ, kde vzniká metropolitní oblast. Metropolitní oblast Prahy má přibližně 200 000 obyvatel a neustále roste. Je nejrychleji rostoucím místem v ČR. Praha je složena z 22 ,městských obvodů, z 57 městských a 146 místních částí různé velikosti, charakteru i významu.

Zpět na začátek Hospodářství

Hlavní město Praha patří tradičně k nejdůležitějším hospodářským centrům Česka. Vedle význačného filmového průmyslu a zřejmě nejvýznačnějšího odvětví, turistiky, se zde nachází i mnoho závodů zpracovatelského průmyslu. Průmyslové závody se soustřeďují zejména na severovýchodě a jihozápadě města. Na území hlavního města bylo roku 2003 registrováno 733 průmyslových závodů (s více než dvaceti zaměstnanci) s celkem 111 tisíci pracujících. Jde především o průmysl (potravinářský, elektrotechnický, optický, polygrafický, chemický, strojírenský aj.).

nezaměstnanost: V posledních letech se míra nezaměstnanosti v Praze vyvíjí obdobně jako celorepublikový průměr, celkově se však pohybuje na jeho poloviční hodnotě (tj. asi kolem 4%).

Zpět na začátek Zdroje informací

Kolektiv (2001): Geografické tabulky. Praha, Scientia.
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha

Zpět na začátek Přílohy

Praha - PowerPointová prezentace

Nahoru
top

Copyright (c) 2007 Jindřich Polák - Design & kód: tvorba-webu a jindřich polák

NAVRCHOLU.cz