wz
Česká republika

Kraj Vysočina

Podsekce této stránky:
Úvodní - Základní údaje o ČR
Mapa kraje
Základní údaje
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo
Hospodářství
Zdroje informací
Přílohy

Zpět na začátek Mapa kraje

Kliknutím na mapu se můžete přesunout do dalšího kraje.

KARLOVARSKÝ KRAJÚSTECKÝ KRAJPLZEŇSKÝ KRAJHLAVNÍ MĚSTO PRAHASTŘEDOČESKÝ KRAJJIHOČESKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAKRÁLOVEHRADECKÝ KRAJPARDUBICKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zpět na začátek Základní údaje

rozloha: 6 795 km2 (5.největší)
počet obyvatel: 511 645 ob. (4.nejmenší)
hustota osídlení (pořadí v ČR): 75 ob/km2
krajské město (počet obyvatel): Jihlava (50 676 obyvatel)
okresy: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou
nejvyšší bod: Javořice (837 m.n.m.)
nejnižší bod: 239 m.n.m. je na jihovýchodě okresu Třebíč v místě, kde řeka Jihlava opouští jeho území
oficiální internetová adresa kraje:
http://www.kr-vysocina.cz/

Zpět na začátek Přírodní podmínky

povrch: Celé území kraje Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchy s Hornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází nejvyšší hora Javořice (837 m). Jen o metr nižší je vrchol Devět skal ve Žďárských vrších. Vrch Melechov na území okresu Havlíčkův Brod je v některých pramenech označován za geografický střed Evropy.                     
podnebí: chladné, mírně teplé. Region je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší.
vodstvo: Rozvodí moří táhnoucí se od severovýchodu na jihozápad dělí kraj na dvě téměř stejné části. Úmoří Severního moře do kraje zasahuje povodím Labe, Labe samo však krajem neprotéká a vody do něj odtékají řadou menších řek, z nichž k těm důležitějším patří Sázava. Obdobně jihovýchodní polovina kraje patří k úmoří Černého moře a povodí Dunaje, ale do kraje povodí zasahuje menšími řekami, např. Svratkou či Jihlavou. Největší rybniční vodní plochou v kraji je Velké Dářko s 206 ha. Vodní nádrž Dalešice na řece Jihlavě je s výškou sypané hráze 100 m nejvyšší hrází v České republice. Ve výšce 720 m leží Sykovec, nejvýše položený rybník s písčitým dnem na celé Českomoravské vrchovině.
ochrana přírody: CHKO Žďárské vrchy a Železné Hory

Zpět na začátek Obyvatelstvo

Do května 2001 se jmenoval Jihlavský kraj. Průměrná populační velikost obce na Vysočině je 725 obyvatel, což je nejméně ze všech krajů ČR. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500. Statut města má v současnosti 33 obcí kraje, což je v rámci ČR vzhledem k velikosti kraje mírně podprůměrné. K 1. lednu 2006 žilo na Vysočině 510 767 obyvatel, což představuje čtvrtou nejnižší lidnatost mezi kraji ČR. Ženy z toho tvoří 50,5%. V roce 2005 se mírně zvýšil počet narozených dětí, ale i rozvodů.

Zpět na začátek Hospodářství

zemědělství: V zemědělství výjimečně příznivé podmínky pro produkci mléka, brambor a řepky. Rozsáhlé hospodářské lesy. Chybí však ekonomická i technická základna zemědělských producentů.
průmysl: Průmyslová výroba je zastoupena v kraji strojírenským a kovodělným, textilním, dřevozpracujícím a potravinářským odvětvím. Centry průmyslu jsou bývalá okresní města a další střediska – v okrese Havlíčkův Brod města Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, v okrese Jihlava Polná, Třešť a Kostelec, v okrese Pelhřimov města Humpolec a Pacov, v okrese Třebíč Dukovany a Moravské Budějovice a v okrese Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš a Dolní Rožínka.
služby : Kraj Vysočina je atraktivním z hlediska jeho celoročního turistického využití. Nabízí dobré příležitosti pro pobytovou zimní i letní turistiku (Žďárské vrchy, Svratecká hornatina , rybník Velké Dářko aj.)a návštěvu hodnotných kulturně-historických památek (3 památky UNESCO - městská památková rezervace Telč, národní kulturní památka Santiniho poutní kostel Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a židovská čtvrť se hřbitovem a s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči). 
nezaměstnanost: 8,23%

Zpět na začátek Zdroje informací

Kolektiv (2001): Geografické tabulky. Praha, Scientia.
Kolektiv (2005): Zeměpis naší vlasti. Praha. Česká geografická společnost
http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina

Zpět na začátek Přílohy

Kraj Vysočina - PowerPointová prezentace (Edita Hudečková 9.D, rok 2008)

Nahoru
top

Copyright (c) 2007 Jindřich Polák - Design & kód: tvorba-webu a jindřich polák

NAVRCHOLU.cz