wz
Česká republika

Královehradecký kraj

Podsekce této stránky:
Úvodní - Základní údaje o ČR
Mapa kraje
Základní údaje
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo
Hospodářství
Zdroje informací
Přílohy

Zpět na začátek Mapa kraje

Kliknutím na mapu se můžete přesunout do dalšího kraje.

KARLOVARSKÝ KRAJÚSTECKÝ KRAJPLZEŇSKÝ KRAJHLAVNÍ MĚSTO PRAHASTŘEDOČESKÝ KRAJJIHOČESKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAKRÁLOVEHRADECKÝ KRAJPARDUBICKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zpět na začátek Základní údaje

rozloha: 4 758 km2
počet obyvatel: 547 903 obyvatel
hustota osídlení: 115 obyvatel/km2
krajské město (počet obyvatel): Hradec Králové (94 694 obyv.)
okresy: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov
nejvyšší bod: Sněžka (1 602 m.n.m.)
nejnižší bod: Polabské nížiny (202 m )
oficiální internetová adresa kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Zpět na začátek Přírodní podmínky

povrch: V jeho příhraniční oblasti se zvedají hřbety Orlických hor a Krkonoš - nejvyšší hora Krkonoš Sněžka (1602 m. n. m.) je zároveň nejvyšším vrcholem České republiky. Směrem k jihozápadu se krajina postupně snižuje do Polabské nížiny, (Česká tabule),  kde leží naopak nejníže položený bod kraje (202 m. n. m.). Výškové rozpětí tedy činí celých 1400 metrů.
podnebí: chladnější a vlhčí (hraniční pohoří), níže ležící území poměrně teplé
vodstvo: Řeky: Labe s přítoky Orlicí, Cidlinou a Úpou, dále řeky Mrlina, Metuje (v povodí Labe), Stěnava (povodí Odry). Nádrže: Rozkoš
ochrana přírody: z přírodního hlediska nejcennější je Národní park Krkonoše, který na území kraje zasahuje dvěma třetinami své výměry a kde se nacházejí i nejcennější lokality parku včetně nejvyšší hory České republiky. Dále jsou to Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a Orlické hory, které se na území kraje rozkládají téměř celou svojí rozlohou, a malá část Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Zpět na začátek Obyvatelstvo

Počtem obyvatel 547 563 ke konci roku 2003 se kraj zařadil na 10. místo v České republice. Malé obce ve velikostní skupině do 499 obyvatel tvoří více než 65 % z celkového počtu.

Zpět na začátek Hospodářství

Z hospodářského a ekonomického hlediska lze Královéhradecký kraj charakterizovat jako kraj zemědělsko-průmyslový. V severovýchodní hornaté části kraje s méně příznivými podmínkami pro zemědělství je rozvinut zpracovatelský, především textilní průmysl, který je soustředěn do většího počtu menších měst v podhůří. Rozvinutý cestovní ruch v horských oblastech je důležitým přínosem do ekonomiky nejen kraje, ale i celé republiky.

Zpět na začátek Zdroje informací

http://www.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj

Zpět na začátek Přílohy

Královehradecký kraj - PowerPointová prezentace (Lucie Kurová 9.C, rok 2008)

Nahoru
top

Copyright (c) 2007 Jindřich Polák - Design & kód: tvorba-webu a jindřich polák

NAVRCHOLU.cz