wz
Česká republika

Moravskoslezský kraj

Podsekce této stránky:
Úvodní - Základní údaje o ČR
Mapa kraje
Základní údaje
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo
Hospodářství
Zdroje informací
Přílohy

Zpět na začátek Mapa kraje

Kliknutím na mapu se můžete přesunout do dalšího kraje.

KARLOVARSKÝ KRAJÚSTECKÝ KRAJPLZEŇSKÝ KRAJHLAVNÍ MĚSTO PRAHASTŘEDOČESKÝ KRAJJIHOČESKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAKRÁLOVEHRADECKÝ KRAJPARDUBICKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zpět na začátek Základní údaje

rozloha: 5 445 km2
počet obyvatel: 1 249 290 obyvatel
hustota osídlení (pořadí v ČR): 230 obyvatel/km2
krajské město (počet obyvatel): Ostrava (309 098 obyvatel)
okresy: Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město
nejvyšší bod: Praděd (1 491 m.n.m.)
nejnižší bod: soutok řek Odry a Olše (195 m.n.m.)
oficiální internetová adresa kraje:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Zpět na začátek Přírodní podmínky

povrch: horopisně leží území kraje na rozhraní Českého masívu a vnějších západních Karpat (Hrubý a Nízký Jeseník, Oderské vrchy, Moravskoslezské Beskydy aj.). Střední část kraje je charakteristická hustě osídleným nížinatým terénem Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské brány.
podnebí: chladné, mírně teplé
vodstvo: většinu území kraje odvodňuje řeka Odra a její přítoky (např. Opava, Ostravice, Olše) do Baltského moře. Pouze z malé části odtékají vody do povodí řeky Moravy, tedy do Černého moře. Vodárenské nádrže Šance, Morávka a Kružberk.
ochrana přírody: CHKO Beskydy, Jeseníky a Poodří – a 142 maloplošných chráněných území.

Zpět na začátek Obyvatelstvo

Kraj má nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů a také nejvyšší hustotu zalidnění, vysoce převyšující republikový průměr (Česko 130 obyvatel na km2, Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km2). 62 % obyvatel žije ve městech nad 20 000 obyvatel a i to je v zemi výjimečné. Nejvyšší hustota zalidnění je na Ostravsku (1 453), nejnižší na Bruntálsku (63). Nízká porodnost je základním rysem kraje (i celé republiky). Proto dochází k pozvolnému stárnutí populace a, což je alarmující, k postupnému vymírání populace. Lidé bohužel v Moravskoslezském kraji ubývají také migrací. Proto stále dochází k celkovému úbytku obyvatel v kraji.

Zpět na začátek Hospodářství

Díky ložiskům černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi a na ně vázaným hutním a dalším průmyslem patřila tato část kraje už za Rakousko-Uherska k nejdůležitějším průmyslovým oblastem střední Evropy. V souvislosti se současným útlumem těžkého průmyslu zde ovšem značně roste nezaměstnanost. Dlouho bude také trvat obnova poškozeného životního prostředí.
suroviny: především rozhodující domácí zásoby černého uhlí, dále ložiska zemního plynu, vápenec, žula, mramor, břidlice, sádrovec, štěrkopísky, písky a cihlářské jíly
průmysl: hutní výroba, těžba černého uhlí (téměř celá produkce ČR), výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken.
zemědělství: přes polovinu území kraje zabírá zemědělská půda, dalších 35 % připadá na lesní plochy (zejména v horských oblastech Jeseníků a Beskyd).

SLUŽBY:
Širokou škálu 36 gymnázií, 85 středních odborných škol a 56 středních odborných učilišť doplňuje 10 vyšších odborných škol a čtyři vysoké školy (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola podnikání). Pro cestovní ruch jsou důležité CHKO, dále pak městské památkové rezervace (centra Příbora, Nového Jičína a Štramberka). Skvosty kraje jsou zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích na Opavsku či ve Fulneku. Mezi nejvýznamnější hrady patří Sovinec na Rýmařovsku, Starý Jičín a Hukvaldy v Pobeskydí. Specifikem regionu jsou podmínky pro průmyslovou turistiku (Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, areál Dolních Vítkovic, NKP Důl Michal aj.). Lázeňství v kraji je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v lázních Darkov s Rehabilitačním ústavem, od počátku 90. let existuje nové lázeňské sanatorium v Klimkovicích s architektonicky zajímavými budovami.
Nezaměstnanost: 14% (2006)

Zpět na začátek Zdroje informací

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_moravskoslezskeho_kraje

Zpět na začátek Přílohy

Nahoru
top

Copyright (c) 2007 Jindřich Polák - Design & kód: tvorba-webu a jindřich polák

NAVRCHOLU.cz