wz
Česká republika

Středočeský kraj

Podsekce této stránky:
Úvodní - Základní údaje o ČR
Mapa kraje
Základní údaje
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo
Hospodářství
Zdroje informací
Přílohy

Zpět na začátek Mapa kraje

Kliknutím na mapu se můžete přesunout do dalšího kraje.

KARLOVARSKÝ KRAJÚSTECKÝ KRAJPLZEŇSKÝ KRAJHLAVNÍ MĚSTO PRAHASTŘEDOČESKÝ KRAJJIHOČESKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAKRÁLOVEHRADECKÝ KRAJPARDUBICKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zpět na začátek Základní údaje

rozloha: 11 014 km2 (0,6% území republiky)
počet obyvatel: 1 154 193 obyvatel
hustota osídlení (pořadí v ČR): 105 obyvatel/km2
krajské město (počet obyvatel): Praha (1 194 407 obyvatel)
okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník
nejvyšší bod: Tok (864 m.n.m)
nejnižší bod: hladina řeky Labe u Dolních Beřkovic (153 m.n.m.)
oficiální internetová adresa kraje:
http://www.kr-stredocesky.cz/

Zpět na začátek Přírodní podmínky

povrch: leží v centrální části České kotliny. Jeho reliéf je poměrně málo členitý. Sever a východ je rovinatý, na jihu a jihozápadě převládají vrchoviny.
podnebí: je na většině území příznivé. Západní část, ale částečně i severní část, má pro zemědělství málo srážek. Důvodem je dešťový stín Krušných hor. Nejteplejší podnebí je v Polabí a dolním Povltaví.
vodstvo: řeky: Berounka, Vltava, Jizera, Labe, Sázava. Vodní díla na Vltavě a Labsko-vltavská vodní cesta (přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje).
ochrana přírody: CHKO Křivoklátsko, Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník

Zpět na začátek Obyvatelstvo

Celkový přírůstek je nejvyšší ze všech krajů republiky. Demografický vývoj kraje se začal ve 2. polovině 90. let hlavně díky výstavbě satelitních obytných celků v okolí Prahy výrazně měnit. Důvodem je zejména neustálý přírůstek stěhováním, který příznivě ovlivňuje i přirozenou měnu obyvatel. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém již počet obyvatel přesáhl 150 000. V okresech Mladá Boleslav, Praha-východ a Příbram žije přes 100 000 obyvatel. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s necelými 55 000 obyvateli. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně – ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km2.

Zpět na začátek Hospodářství

Kraj lze charakterizovat jako průmyslově – zemědělský. Poloha Středočeského kraje významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Úzká vazba s hlavním městem, hustá dopravní síť, činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Naopak zřejmá nevyváženost vztahu Prahy – metropole celorepublikového významu – a středních Čech – periferie Prahy – je pro kraj nevýhodou. Tato skutečnost, stejně jako absence krajského města jako správního centra regionu, do určité míry limituje rozvoj kraje. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál.

zemědělství: pro kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská výroba. Zemědělská výroba těží z vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, kraj vyniká hlavně rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky, v příměstských částech pěstováním ovoce, zeleniny a květin. Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy půdy je v kraji o něco větší (83,5 %) než je republikový průměr (72,4 %). Nejvyšší podíl zemědělské půdy je v okresech úrodného Polabí – Kolín a Nymburk.


průmysl: stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav je podnikem celostátního významu, byla zahájena výroba malých aut v TPCA Czech, s.r.o. Kolín. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.


služby: celá středočeská oblast má řadu míst vhodných k rekreaci. Jsou to především údolí řeky Berounky, Sázavy a Vltavy. Zejména oba pražské okresy jsou doslova rekreačním zázemím Prahy, charakteristickým tzv. víkendovou turistikou. Největší koncentrací historicky cenných památek se vyznačuje město Kutná Hora (chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se stříbrnými doly, Kostnice), která je zapsána do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V českém seznamu městských památkových rezervací středních Čech kromě Kutné Hory figuruje jen Kolín. Nejproslulejšími hrady jsou Karlštejn a Točník na Berounsku, Křivoklát na Rakovnicku, Český Šternberk na Benešovsku a Kokořín na Mělnicku. Nejvýznamnějšími zámky jsou Konopiště na Benešovsku, Žleby a Kačina na Kutnohorsku, Lány na Rakovnicku, Nelahozeves nebo mělnický zámek. Nejzajímavějšími zříceninami jsou Žebrák na Berounsku a Okoř v okrese Praha-západ. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO Křivoklátsko, která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník.
nezaměstnanost: 4,5%

Zpět na začátek Zdroje informací

Kolektiv (2001): Geografické tabulky. Praha, Scientia.
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha

Zpět na začátek Přílohy

Středočeský kraj - PowerPointová prezentace (Lukáš Chytil 9.D, rok 2008)

Středočeský kraj - PowerPointová prezentace (Martina Bradáčová 9.C, rok 2008)

Nahoru
top

Copyright (c) 2007 Jindřich Polák - Design & kód: tvorba-webu a jindřich polák

NAVRCHOLU.cz