wz

GPR (Geo-Pc-Rébus) č. 1 – zadání

 

1) Ve kterých zemích se vyrábí elektřina z více než 50% ve vodních elektrárnách:

            a) Švýcarsko    b) Francie        c) Rakousko    d) Kanada

 

2) Které číselné charakteristiky týkající se Česka NEJSOU správné?

            a) 81 – počet senátorů Parlamentu ČR

            b) 1998 – rok vstupu ČR do NATO

            c) 205 – počet obcí s rozšířenou působností

            d) 28 – počet křesel ČR v Evropském parlamentu

 

3) Která spojení typu „stát – měna“ jsou správná?

            a) Egypt – egyptský dinár

            b) Nepál – nepálská rupie

            c) Norsko – norská koruna

            d) Švédsko – euro

 

4) Které státy leží ve stejném časovém pásu jako Irsko?

            a) Portugalsko             b) Španělsko               c) Alžírsko                   d) Island

 

5) Doplňte chybějící názvy ostrovů na mapě jihovýchodní Asie:


            a) ………………       b) ……………….      c)………………..

 

6) V možnostech označte české (-á) pohoří, pro které (-á) se hodí všechna tři níže uvedená tvrzení:

Hledaným pohoří je (jsou):

            a) Krušné hory b) Krkonoše                c) Šumava                   d) Orlické hory

 

7) Určete z názvu hory „Snøhetta“, ve které z nabízených zemí leží:

            a) Rusko                      b) Finsko                     c) Norsko                    d) Litva

 

8) Vyberte město (-a), v jehož (-jichž) čele stojí nikoliv starosta, ale primátor:

            a) Praha                       b) Olomouc                 c) Kladno                    d) Žďár nad Sázavou

 

9) Které státy NELEŽÍ na pobřeží Kaspického moře?

            a) Uzbekistán               b) Írán             c) Arménie                   d) Kazachstán

 

10) Který (-ří) z uvedených panovníků byl (-i) (či je/jsou) dosud posledním monarchou, který usedl na trůn ve své zemi?

            a) František Josef I.     b) Juan Carlos I.          c) Alžběta II.               d) Hirohito

 

 

11) Která jezera mají svou maximální hloubku větší než 1000 m?

            a) Malawi                    b) Erijské                     c) Bajkal          d) Tanganika

 

12) Pod jakým úhlem dopadají sluneční paprsky v poledne v den letního slunovratu v Pekingu (40° s.š.)?

            a) 23,5°           b) 45°              c) 68,5°           d) 73,5°

 

13) Které z uvedených automobilek jsou japonské?

 

 

14) Přiřaďte následující jezera Severní Ameriky k uvedeným písmenům, kde „a“ = nejsevernější a „d“ = nejjižnější jezero:

a) …………         b) ……………           c) ……………           d) ……………