wz

 

 

GPR (Geo-Pc-Rébus) č. 3 – řešení

 

1) V jakém roce došlo k tzv. schizmatu (rozštěpení křesťanství na západní a východní)?

 

a) 825          b) 1054       c) 1278        d) 1517

 

2) Kteří američtí prezidenti vládli ve 20. století?

 

a) Grover Cleveland        b) Theodore Roosevelt          c) Woodrow Wilson     d) Lyndon B. Johnson

 

3) Ve kterých státech pracuje více než 50% ekonomicky aktivních obyvatel v zemědělství:

 

a) Čína                 b) Tanzanie                  c) Egypt               d) Argentina

 

4) Které přístavy patří mezi tři největší námořní přístavy (podle obratu)?

 

a) Shanghai         b) Hamburg          c) Rotterdam       d) Singapore

 

5) Určete, kteří z uvedených hudebních skladatelů se narodili v Německu: a), d)

 

 

 

6) Určete, pro který stát je typický následující tvar věkové pyramidy:

 

 

a) Mexiko             b) Čína                 c) Filipíny             d) Japonsko

 

7) Jaký den a kolik hodin bude v New Yorku (75 stupňů západní délky),

jestliže v Manile (120 stupňů východní délky) je 10. prosince 19 hodin?

 

a) 9. prosince, 18 hod.    b) 10. prosince, 6 hod.  c) 10. prosince, 11 hod.  d) 11. prosince, 6 hod.

 

8) Ve kterých státech použijete při placení dolar?

 

a) Kanada            b) Egypt               c) Singapur                   d) Irsko

 

9) Která ze zemí EU hraničí na evropské pevnině s nejvíce nezávislými státy?

 

a) Rakousko         b) Německo                  c) Francie             d) Polsko

 

10) Vyberte NEsprávnou (-é) dvojici (-e) „země – poutní místo v této zemi“.

 

a) Saúdská Arábie – Mekka                         b) Portugalsko – Fatima

c) Indie – Benares                                      d) Libanon – Kerbelá

 

11) Které vlajky světa NEpatří žádnému z asijských států: b), c)

 

 

12) Které známé národní parky se NEnacházejí na území Afriky?

 

a) Serengeti          b) Nahuel Huapi           c) Krugerův          d) Etosha

 

13) Které z uvedených měst je muslimským poutním místem?

 

a) Istanbul             b) Angkor             c) Fuji-San            d) Medina