wz

GPR (Geo-Pc-Rébus) č. 1 – řešení

 

1) Jaký den a kolik hodin bude v New Yorku (75 stupňů západní délky), jestliže v Manile (120 stupňů východní délky) je 20. ledna 14 hodin?

 

a) 19. ledna, 23 h

b) 20. ledna, 1 h

c) 20. ledna, 8 h

d) 21. ledna, 14 h

 

2) Ve kterých státech nepracuje více než 50% ekonomicky aktivních obyvatel v zemědělství?

 

a) Čína

b) Egypt

c) Argentina

d) Tanzanie

 

3) Dokážete odhadnout, jak velké zalesněné území průměrně ročně zmizí na území Brazílie?

 

a) 3 000 ha

b) 30 000 ha

c) 300 000 ha

d) 3 000 000 ha

 

4) Která tvrzení o energetice Česka jsou správná?

 

a) Nejvíce černého uhlí se spotřebuje v Moravskoslezském kraji.

b) Tušimice II má nejvyšší instalovaný výkon z našich tepelných elektráren.

c) Vývoz a dovoz elektřiny je přibližném poměru 1:2.

d) Nejvíce elektřiny dovážíme z Polska.

 

5) Které známé světové astronomy mohl teoreticky pozvat Rudolf II. za své vlády (1576-1611) na Pražský hrad?

 

a) Galileo Galilei, c) Johannes Kepler

 

 

6) Které z následujících hor jsou činnými sopkami?

 

a) Mauna Loa

b) Mt. Whitney

c) Dobrus

d) Semeru

 

7) Pod jakými možnostmi se nachází souhvězdí Býk a Orel?

 

a) Býk        d) Orel

 

 

8) Které útvary se řadí mezi prvohory?

 

a) kambrium

b) paleogén

c) devon

d) jura

 

9) Kterému státu náleží závislé území Aruba?

 

a) Nizozemsko

b) Dánsko

c) Spojené království Velké Británie a Severního Irska

d) USA

 

10) Ve kterých státech převládá křesťanské protestantské náboženství?

 

a) Švédsko

b) Jihoafrická republika (JAR)

c) Francie

d) Mexiko

 

11) Pro které české město platí všechna čtyři následující tvrzení?

 

·        Nedaleko tohoto města se rozprostírá vodní nádrž Dalešice.

·        V roce 2003 bylo zařazeno na seznamu UNESCO.

·        Nachází se zde významný komplex židovského ghetta a židovského hřbitova 17. století.

·        Město leží v kraji Vysočina a má více než 30 tisíc obyvatel.

 

Hledaným městem je:

a) Jihlava

b) Třebíč

c) Ivančice

d) Telč

 

12) Seřaďte následující moravská města od východu na západ (a = nejvýchodnější, d = nejzápadnější): Uherské Hradiště, Břeclav, Olomouc, Blansko

 

a) Uherské Hradiště      b) Olomouc        c) Břeclav            d) Blansko