wz

GPR (Geo-Pc-Rébus) č. 3 – řešení

 

1. Která města mají více obyvatel než město Ústí nad Labem?

 

a) Plzeň            b) Pardubice                c) Hradec Králové                   d) Olomouc

 

2. V jakých evropských státech je podíl cizinců na celkové populaci vyšší než 10%?

 

a) Nizozemsko b) Švýcarsko               c) Portugalsko              d) Lucembursko

 

3. Na území kterých států se nevyskytují Sámové (Laponci)?    

 

a) Rusko          b) Finsko         c) Norsko        d) Lotyšsko

 

4. Která poutní místa náleží svou náboženskou příslušností ke křesťanství?

 

a) Istanbul        b) Lourdes       c) Karbalá       d) Santiago de Compostela

 

5. Který ze států světa zde nemá zobrazenou svou vlajku?

 

 

a) Finsko         b) Polsko         c) Švýcarsko                d) Rumunsko

 

6. Kdo je autorem opery Carmen?

 

a) A.P. Čechov            b) G. Verdi                  c) G. Puccini                d) G. Bizet

 

7. Které z uvedených fyzikálních jednotek nepatří mezi základní jednotky soustavy SI?

 

a) kelvin           b) ampér          c) pascal          d) sekunda

 

8. Ve kterém městě se nachází objekt zobrazený na obrázku?

 

 

a) Londýn        b) Vídeň          c) Madrid        d) Bratislava    

 

9. Která souhvězdí je možné u nás pozorovat na letní noční obloze?

 

a) Labuť          b) Orion           c) Lyra             d) Býk

 

10. Při orientačním běhu máte běžet 1 km podle azimutu 90 stupňů a poté další 1 km podle azimutu 180 stupňů.

Na jaké světové straně se po doběhnutí do cíle nachází místo vašeho startu?

 

a) severovýchod          b) severozápad            c) jihovýchod               d) jste na startu

 

11. Označte vždy jeden termín, který má nejmenší logickou vazbu k pojmu:

 

I. Evropské vrcholy:

a) Pico de Anto           b) Mulhacén                c) Elbruz                      d) Dachstein

 

II. Přítoky Amazonky:

a) Madeira                   b) Xingu                      c) Salado                     d) Prus

 

III. 10 milionů obyvatel a více:

a) Afghánistán  b) Etiopie                     c) Irák                         d) Dánsko

 

IV. Města na Labi:

a) Litoměřice               b) Nymburk                 c) Pardubice                d) Trutnov

 

V. Hlavní města států Afriky:

a) Johannesburg           b) Kampala                 c) Kinshasa                  d) Lusaka

 

VI. Barvy na vlajce Kypru:

a) bílá                          b) modrá                     c) žlutá             d) zelená

 

12. Doplňte názvy ve slepé mapě správního členění Česka – jedná se o obce s rozšířenou působností.

Výsledky doplň do tabulky odpovědí. (Zde máte několik možností: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice,

Rokycany, Plzeň, Nepomuk, Polička, Moravská Třebová, Svitavy, Bučovice, Kroměříž, Vyškov)

 

 

 

a) Ústí nad Labem                   b) Rokycany                c) Svitavy                     d) Kroměříž